Motto:
“De dwaas doet wat hij niet laten kan, de wijze laat wat hij niet doen kan.”
(Oosterse wijsheid)

Wij werken vanuit een integrale financiële benadering. Eerst brengen wij uw volledige financiële situatie in beeld en bepalen uw risicoprofiel. Daaruit volgt een passende portefeuille welke volgens maatwerk aan uw uitgangspunten wordt aangepast. Vervolgens voeren wij het discretionaire beheer over uw vermogen en rapporteren op kwartaalbasis. Wij beschikken over moderne koers-informatie systemen en krijgen uit ons brede netwerk van grote internationale depot-banken zeer uitgebreide research waarmee we uw portefeuille up-to-date houden voor belangrijke ontwikkelingen op de wereldwijde beurzen.

Onze portefeuilles worden samengesteld uit eersteklas obligaties van (semi-)overheden en solide ondernemingen met een minimale ‘investment grade’ rating als basis. Al naar gelang uw risico-acceptatie wordt op dit solide fundament verder gebouwd en worden aandelen van grote, solide Europese bedrijven opgenomen. In overige werelddelen wordt het belang in zakelijke waarden (aandelen) ingericht met gerenommeerde beleggingsfondsen en bij voorkeur, vanwege hun transparantie en lage kosten, met index-trackers.

Daar waar wij index-trackers opnemen wordt echter alleen gewerkt met reguliere trackers (“full-replication”). Wij werken niet met synthetische trackers (“synthetic-replication”) gezien juist deze ten tijde van turbulentie op de beurzen wel eens minder liquide zouden kunnen blijken te zijn dan u en wij op dat moment zouden wensen. Indachtig de Oosterse wijsheid die u op deze pagina als motto ziet vermeld, wordt door ons niet belegd in hedgefunds. In onze visie horen deze laatste instrumenten, vanwege hun intransparantie en de veelal geringe liquiditeit, slechts in institutionele portefeuilles van aanzienlijke omvang thuis.