Caribbean Asset Management N.V. is volledig onafhankelijk en zit dus aan uw kant van de tafel. Uw belang is ons belang. Wij werken vanuit een integrale financiële benadering. Eerst brengen wij uw volledige financiële situatie in beeld en bepalen uw risicoprofiel. Daaruit volgt een passende portefeuille welke volgens maatwerk aan uw uitgangspunten wordt aangepast. Vervolgens voeren wij het discretionaire beheer over uw vermogen en rapporteren op kwartaalbasis.

Wij beschikken over moderne koers-informatie systemen en krijgen uit ons brede netwerk van grote internationale depot-banken zeer uitgebreide research.

Hoewel wij actief zijn buiten Nederland, liggen onze roots in Nederland. Daar zijn wij opgeleid en daar volgen wij onze permanente educatie (PE). Permanente educatie maakt het ons mogelijk te blijven voldoen aan alle vereisten van het Dutch Security Institute (DSI) en NIBE-SVV. Maar wij gaan verder. Ook buiten het directe aandachtsgebied Beleggingen voldoen wij aan verdere eisen die de Nederlandse Wet op het Financieel Toezicht (WFT) stelt aan financiële adviseurs. Zo volgen wij een breed scala aan WFT-PE opleidingen waarmee de geldigheid van onze NIBE en SVV-vakdiploma’s voor het bank- en verzekeringswezen gewaarborgd blijft. Zodat wij u altijd up-to-date kunnen adviseren en begeleiden.

Aangezien wij gevestigd zijn op Curaçao is de fiscale substance beter gewaarborgd indien wij het vermogensbeheer voor uw off-shore entiteit verzorgen. Uw fiscalist zal dat beamen!